× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CDT MEDICUS Sp. z o.o.

Poradnia zdrowia psychicznego - Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia zdrowia psychicznego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Pomoc doraźna
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Medycyna pracy
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

76-7282602
Leśna 8
59-300 Lubin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1